[1]
Gaspari, A. et al. 2021. Wood analyses helped to determine the location and approximate construction period of the Roman bridge over the Drava River in ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia): Analiza lesa je potrdila lokacijo in okvirno obdobje postavitve rimskega mostu čez reko Dravo v antičnem Poetoviju (Ptuj v Sloveniji). Les/Wood. 70, 2 (Dec. 2021), 71–85. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2021.v70n02a06.