[1]
Dahle, S., Žigon, J., Petrič, M. and Kariž, M. 2020. Plasma treatment of spruce wood changes its dielectric properties: Obdelava smrekovega lesa s plazmo spremeni njegove dielektrične lastnosti. Les/Wood. 69, 2 (Dec. 2020), 83–95. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2020.v69n02a03.