[1]
Škrk, N., Črepinšek, Z. and Čufar, K. 2020. Phenology of leaf development in European beech (Fagus sylvatica) on a site in Ljubljana, Slovenia in 2020: Fenologija razvoja listov navadne bukve (Fagus sylvatica) na rastišču v Ljubljani v letu 2020. Les/Wood. 69, 1 (Jun. 2020), 5–19. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2020.v69n01a07.