[1]
Šivic, M. and Oblak, L. 2020. Product development in the wood industry with quality function deployment method: Razvoj izdelka v lesni industriji z metodo razvoja funkcij kakovosti. Les/Wood. 69, 1 (Jun. 2020), 85–99. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2020.v69n01a01.