[1]
Balzano, A. et al. 2019. Tree-rings in Mediterranean pines – can we ascribe them to calendar years? Prirastne plasti v mediteranskih borih – ali lahko ugotovimo, v katerem koledarskem letu so nastale?. Les/Wood. 68, 1 (Jun. 2019), 5–14. DOI:https://doi.org/10.26614/les-wood.2019.v68n01a01.