(1)
Čufar, K. Dieter Eckstein, 1939-2021 and His Rich Legacy of Dendrochronology in Slovenia and the World : Dieter Eckstein, 1939-2021 in Njegova Bogata zapuščina Za Dendrokronologijo V Sloveniji in Po Svetu. leswood 2021, 70, 99-109.