(1)
Gaspari, A.; Čufar, K.; Merela, M. Wood Analyses Helped to Determine the Location and Approximate Construction Period of the Roman Bridge over the Drava River in Ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia): Analiza Lesa Je Potrdila Lokacijo in Okvirno Obdobje Postavitve Rimskega Mostu čez Reko Dravo V antičnem Poetoviju (Ptuj V Sloveniji). leswood 2021, 70, 71-85.