(1)
Remic, K.; Jošt, M. Life Cycle Assessment and Opportunities to Improve Environmental Impacts in the Wood Sector: Analiza življenjskega Cikla in priložnosti Za zmanjševanje Vplivov Lesne Industrije Na Okolje. les-wood 2022, 71, 57-66.