(1)
Petrič , M.; Poljanšek, I. Prof. Dr. Primož Oven – Recipient of the Golden Plaque of the University of Ljubljana: Prof. Dr. Primož Oven – Prejemnik Zlate Plakete Univerze V Ljubljani. les-wood 2022, 71, 67-72.