(1)
Šernek, M.; Turičnik, V.; Repič, R.; Šega, B. Use of Waste Plastics for the Preparation of Adhesives for Wood Bonding: Uporaba Odpadne Plastike Za Izdelavo Lepil Za Lepljenje Lesa. les-wood 2020, 69, 107-116.