(1)
Škrk, N.; Balzano, A.; Črepinšek, Z.; Čufar, K. Inter-Tree Variability of Autumn Leaf Phenology of European Beech (Fagus Sylvatica) on a Site in Ljubljana, Slovenia: Variabilnost Jesenske Listne Fenologije Med Drevesi Navadne Bukve (Fagus Sylvatica) Na rastišču V Ljubljani. les-wood 2020, 69, 5-20.