(1)
Škrk, N.; Črepinšek, Z.; Čufar, K. Phenology of Leaf Development in European Beech (Fagus Sylvatica) on a Site in Ljubljana, Slovenia in 2020: Fenologija Razvoja Listov Navadne Bukve (Fagus Sylvatica) Na rastišču V Ljubljani V Letu 2020. les-wood 2020, 69, 5-19.