(1)
Srinivasa, K.; Kumar Pandey, K.; Petrič, M. Photostabilization of Rubberwood Using Cerium Oxide Nanoparticles. Part 1: Characterization and Colour Changes: Fotostabilizacija Lesa kavčukovca Z Nanodelci Cerijevega Dioksida. 1. Del: Karakterizacija in Spremembe Barve. les-wood 2020, 69, 57-70.