(1)
Šivic, M.; Oblak, L. Product Development in the Wood Industry With Quality Function Deployment Method: Razvoj Izdelka V Lesni Industriji Z Metodo Razvoja Funkcij Kakovosti. les-wood 2020, 69, 85-99.