(1)
Useros, F.; Balzano, A.; Prislan, P.; de Luis, M.; Gričar, J.; Merela, M.; Čufar, K. Wood Formation in Norway Spruce on a Lowland Site in Slovenia in 2015 and Comparison With Other Conifers All over Europe: Nastajanje Lesa Smreke Na nižinskem rastišču V Sloveniji V Letu 2015 in Primerjava Z Iglavci Po Evropi. les-wood 2017, 66 (2), 15-27. https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a02.