(1)
Žigon, J.; Pogorelčnik, A.; Petrič, M.; Pavlič, M. Uporaba Naravnih Olj Za površinsko zaščito Lesa Navadne Bukve: Usage of Natural Oils for Surface Protection of Common Beech Wood. les-wood 2017, 66, 37-46.