(1)
Kropivšek, J.; Gornik Bučar, D. Dodana Vrednost V Izdelkih V Gozdno-Lesni Verigi - Primer: Primarna Predelava Bukovine: Added Value of Products in the Forest Wood Supply Chain - Case: Primary Beechwood Processing. les-wood 2017, 66, 61-72.