1.
Čufar K, Beeckman H, Frelih M, Krže L, Hubau W, Merela M. Wood identification in objects of Bambuti people from the Congo in the collection of the Slovene ethnographic museum: Identifikacija lesa predmetov ljudstva Bambuti iz Konga v zbirki slovenskega etnografskega muzeja. les-wood. 2022;71(2):5-24. doi:10.26614/les-wood.2022.v71n02a04