1.
Drolc T, Humar M, Kržišnik D, Lesar B. Z delavnico Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem se krepi usposobljenost zaposlenih na področju gradnje z lesom. les-wood. 2021;70(2):120-121. doi:10.26614/les-wood.2021.v70n02a12