1.
Gaspari A, Čufar K, Merela M. Wood analyses helped to determine the location and approximate construction period of the Roman bridge over the Drava River in ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia): Analiza lesa je potrdila lokacijo in okvirno obdobje postavitve rimskega mostu čez reko Dravo v antičnem Poetoviju (Ptuj v Sloveniji). les-wood. 2021;70(2):71-85. doi:10.26614/les-wood.2021.v70n02a06