1.
Balzano A, Čufar K, Krže L, Merela M. Wood identification of charcoal with Confocal Laser Scanning Microscopy: Identifikacija lesa oglja s pomočjo konfokalne laserske vrstične mikroskopije. les-wood. 2020;69(2):21-35. doi:10.26614/les-wood.2020.v69n02a02