1.
Balzano A, Novak K, Humar M, Čufar K. Application of confocal laser scanning microscopy in dendrochronology: Uporaba konfokalne laserske vrstične mikroskopije v dendrokronologiji. les-wood. 2019;68(2):5-17. doi:10.26614/les-wood.2019.v68n02a01