1.
Merhar M, Šega B, Gornik Bučar D. The influence of thermal modification on the machining properties of beech wood: Vpliv termične modifikacije na obdelovalne lastnosti bukovine. les-wood. 2019;68(1):15-24. doi:10.26614/les-wood.2019.v68n01a02