1.
Gorišek Željko, Plavčak D, Straže A, Merela M. Tehnološke lastnosti in uporabnost lesa velikega pajesena v primerjavi z lesom velikega jesena: Technological properties and usability of Chinese sumac wood. les-wood. 2018;67(2):29-44. doi:10.26614/les-wood.2018.v67n02a03