1.
Straže A, Dremelj M, Žveplan E, Čufar K. Spremembe fizikalnih lastnosti hrastovega lesa iz zgodovinskih konstrukcij v življenjski dobi: Changes in physical properties of oak wood from historical constructions during service life. les-wood. 2018;67(1):5-14. doi:10.26614/les-wood.2018.v67n01a01