1.
Čufar K, Lesar B. Srečanje ALUMNI kluba Oddelka za lesarstvo. les-wood. 2017;66(2):86. doi:10.26614/les-wood.2017.v66n02a09