1.
Lesar B. Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana se je preimenovalo v Društvo lesarjev Slovenije (DLS). les-wood. 2017;66(2):87. doi:10.26614/les-wood.2017.v66n02a10