1.
Kropivšek J, Gornik Bučar D. Dodana vrednost v izdelkih v gozdno-lesni verigi - Primer: primarna predelava bukovine: Added value of products in the forest wood supply chain - Case: primary beechwood processing. les-wood. 2017;66(1):61-72. doi:10.26614/les-wood.2017.v66n01a06