Vek, V., Poljanšek, I., & Oven, P. (2021). Letni sestanek projektne skupine projekta L4-2623: Posvet z naslovom Kaj vemo o ekstraktivih jelove skorje?. Les/Wood, 70(2), 123–124. Retrieved from https://journals.uni-lj.si/les-wood/article/view/11057