Goropečnik, L., Šenk, R., Jošt, M., Čufar, K., & Kropivšek, J. (2021). Educational motivation of generations Y and Z in the wood sector: Motivacija za izobraževanje in usposabljanje generacij Y in Z v lesarstvu. Les/Wood, 70(2), 87–98. https://doi.org/10.26614/les-wood.2021.v70n02a07