Vek, V., Poljanšek, I. ., & Oven, P. . (2022). Poročilo z drugega posveta projektne skupine projekta L4-2623: EKSTRAKTIVI V JELOVIH GRČAH. Les/Wood, 71(2), 84–85. https://doi.org/10.26614/les-wood.2022.v71n02a11