Remic, K., & Jošt, M. (2022). Life cycle assessment and opportunities to improve environmental impacts in the wood sector: Analiza življenjskega cikla in priložnosti za zmanjševanje vplivov lesne industrije na okolje. Les/Wood, 71(2), 57–66. https://doi.org/10.26614/les-wood.2022.v71n02a03