Čufar, K., Beeckman, H., Frelih, M., Krže, L., Hubau , W., & Merela, M. (2022). Wood identification in objects of Bambuti people from the Congo in the collection of the Slovene ethnographic museum: Identifikacija lesa predmetov ljudstva Bambuti iz Konga v zbirki slovenskega etnografskega muzeja. Les/Wood, 71(2), 5-24. https://doi.org/10.26614/les-wood.2022.v71n02a04