Petrič , M., & Poljanšek, I. (2022). Prof. Dr. Primož Oven – recipient of the Golden Plaque of the University of Ljubljana: Prof. dr. Primož Oven – prejemnik Zlate plakete Univerze v Ljubljani. Les/Wood, 71(2), 67–72. https://doi.org/10.26614/les-wood.2022.v71n02a06