Drolc, T., Humar, M., Kržišnik, D., & Lesar, B. (2021). Z delavnico Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem se krepi usposobljenost zaposlenih na področju gradnje z lesom. Les/Wood, 70(2), 120-121. https://doi.org/10.26614/les-wood.2021.v70n02a12