Vek, V., Poljanšek, I., & Oven, P. (2021). Letni sestanek projektne skupine projekta L4-2623: Posvet z naslovom Kaj vemo o ekstraktivih jelove skorje?. Les/Wood, 70(2), 123-124. https://doi.org/10.26614/les-wood.2021.v70n02a14