Škrk, N., Črepinšek, Z., & Čufar, K. (2020). Phenology of leaf development in European beech (Fagus sylvatica) on a site in Ljubljana, Slovenia in 2020: Fenologija razvoja listov navadne bukve (Fagus sylvatica) na rastišču v Ljubljani v letu 2020. Les/Wood, 69(1), 5–19. https://doi.org/10.26614/les-wood.2020.v69n01a07