Šivic, M., & Oblak, L. (2020). Product development in the wood industry with quality function deployment method: Razvoj izdelka v lesni industriji z metodo razvoja funkcij kakovosti. Les/Wood, 69(1), 85–99. https://doi.org/10.26614/les-wood.2020.v69n01a01