Balzano, A., Novak, K., Humar, M., & Čufar, K. (2019). Application of confocal laser scanning microscopy in dendrochronology: Uporaba konfokalne laserske vrstične mikroskopije v dendrokronologiji. Les/Wood, 68(2), 5-17. https://doi.org/10.26614/les-wood.2019.v68n02a01