Balzano, A., De Micco, V., Merela, M., & Čufar, K. (2019). Tree-rings in Mediterranean pines – can we ascribe them to calendar years? Prirastne plasti v mediteranskih borih – ali lahko ugotovimo, v katerem koledarskem letu so nastale?. Les/Wood, 68(1), 5-14. https://doi.org/10.26614/les-wood.2019.v68n01a01