Gorišek, Željko, Plavčak, D., Straže, A., & Merela, M. (2018). Tehnološke lastnosti in uporabnost lesa velikega pajesena v primerjavi z lesom velikega jesena: Technological properties and usability of Chinese sumac wood. Les/Wood, 67(2), 29-44. https://doi.org/10.26614/les-wood.2018.v67n02a03