Čufar, K., & Lesar, B. (2017). Srečanje ALUMNI kluba Oddelka za lesarstvo. Les/Wood, 66(2), 86. https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a09