Useros, F., Balzano, A., Prislan, P., de Luis, M., Gričar, J., Merela, M., & Čufar, K. (2017). Wood formation in Norway spruce on a lowland site in Slovenia in 2015 and comparison with other conifers all over Europe: Nastajanje lesa smreke na nižinskem rastišču v Sloveniji v letu 2015 in primerjava z iglavci po Evropi. Les/Wood, 66(2), 15-27. https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a02