Zule, J., Gornik Bučar, D., & Kropivšek, J. (2017). Inovativna raba bukovine slabše kakovosti in ostankov: Innovative use of low quality beechwood and residues. Les/Wood, 66(1), 41–51. https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n01a04