GASPARI, Andrej; ČUFAR, Katarina; MERELA, Maks. Wood analyses helped to determine the location and approximate construction period of the Roman bridge over the Drava River in ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia): Analiza lesa je potrdila lokacijo in okvirno obdobje postavitve rimskega mostu čez reko Dravo v antičnem Poetoviju (Ptuj v Sloveniji). Les/Wood, Ljubljana, SI, v. 70, n. 2, p. 71–85, 2021. DOI: 10.26614/les-wood.2021.v70n02a06. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/les-wood/article/view/12089.. Acesso em: 27 may. 2024.