USEROS, Fernando; BALZANO, Angela; PRISLAN, Peter; DE LUIS, Martin; GRIČAR, Jožica; MERELA, Maks; ČUFAR, Katarina. Wood formation in Norway spruce on a lowland site in Slovenia in 2015 and comparison with other conifers all over Europe: Nastajanje lesa smreke na nižinskem rastišču v Sloveniji v letu 2015 in primerjava z iglavci po Evropi. Les/Wood, Ljubljana, SI, v. 66, n. 2, p. 15–27, 2017. DOI: 10.26614/les-wood.2017.v66n02a02. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/les-wood/article/view/12192.. Acesso em: 18 jul. 2024.