Gaspari, Andrej, Katarina Čufar, and Maks Merela. 2021. “Wood Analyses Helped to Determine the Location and Approximate Construction Period of the Roman Bridge over the Drava River in Ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia): Analiza Lesa Je Potrdila Lokacijo in Okvirno Obdobje Postavitve Rimskega Mostu čez Reko Dravo V antičnem Poetoviju (Ptuj V Sloveniji)”. Les/Wood 70 (2): 71-85. https://doi.org/10.26614/les-wood.2021.v70n02a06.