Dahle, Sebastian, Jure Žigon, Marko Petrič, and Mirko Kariž. 2020. “Plasma Treatment of Spruce Wood Changes Its Dielectric Properties: Obdelava Smrekovega Lesa S Plazmo Spremeni Njegove dielektrične Lastnosti”. Les/Wood 69 (2):83-95. https://doi.org/10.26614/les-wood.2020.v69n02a03.