Merhar, Miran, Bogdan Šega, and Dominika Gornik Bučar. 2019. “The Influence of Thermal Modification on the Machining Properties of Beech Wood: Vpliv termične Modifikacije Na Obdelovalne Lastnosti Bukovine”. Les/Wood 68 (1): 15-24. https://doi.org/10.26614/les-wood.2019.v68n01a02.