Vek, V., Poljanšek, I. . and Oven, P. . (2022) “Poročilo z drugega posveta projektne skupine projekta L4-2623: EKSTRAKTIVI V JELOVIH GRČAH”, Les/Wood, 71(2), pp. 84–85. doi: 10.26614/les-wood.2022.v71n02a11.